Gerlach Sprayløsning (spritbasert) til slipemaskin

kr 260

Ferdigblandet sprayvæske som gir ekstra fin forstøvning.
Svakt desinfiserende og hindrer algevekst og kalkdannelse. 5 ltr.