Betingelser

PRISER
Alle priser eks. mva.

Salongutstyr AS tar forbehold om feil og prisendringer.

Valutaendringer:  De fleste produktene i vår nettbutikk blir kjøpt inn EURO. Ved vesentlige endringer i valutakursen (+/- 10%) forbeholder vi muligheten til å endre våre priser i nettbutikken. Dette vil fremkomme på fakturaen som et «Valutatillegg»

* LEIEPRISER
Leiepris ved 60 måneders leie (5 år)
Leiepris forutsetter godkjenning fra eksternt finansieringsselskap. Forbehold om renteendring.

LEVERINGSTID LAGERVARER
2-5 dager

LEVERINGSTID BESTILLINGSVARER
4-6 uker

FRAKT

I den pågående situasjonen med Koronavirus og sterkt redusert kapasitet må vi dessverre beregne frakt på alle leveranser, også på leveranser over kr. 3.000,- Vi håper på forståelse for dette.

(Fri levering på ordre over kr. 3.000,- (Gjelder forbruksmateriell, lagervarer) Frakt bestillingsvarer: etter avtale.
Fastpris frakt, uansett antall varer (gratis frakt ved bestilling over kr 3.000,-).
Frakt bedriftspakke: i henhold til gjeldende Bring fraktbetingelser
Frakt på små lette varer kr. 55,-

Frakttillegg Salli stolmodeller:

Alle Salliproduktene selger ex. frakt, dvs. at frakten beregnes og legges til hver enkel ordre.

Frakten blir beregnet på fakturaen du får.

BETALING
Netto pr. 10 dager.

SALGSPANT
Salongutstyr AS har salgspant i varen,
inntil den er betalt i sin helhet. Ref. pantelovens § 3.

GARANTI
1-ett års garanti gjelder for alle varer så lenge ikke annet er oppgitt. Feil og uforsiktig bruk som fører til feil og skade dekkes ikke av garanti. Mangel på vedlikehold i henhold til instruksjonsbok kan også medføre at garanti ikke gjelder.

TRANSPORTSKADE
Hvis du mottar varer med skadet emballasje, må varene sjekkes. Skader merkes av på fraktbrevet til transportør. Transportskadede varer må meldes omgående.

REKLAMASJON
Feil og manglende leveringer må meldes omgående slik at vi kan rette opp feilen.

VEDLIKEHOLD
De fleste produkter trenger vedlikehold. Det er du som eier av utstyret som må sørge for at dette skjer. Les alltid bruksanvisning. Jo bedre vedlikehold jo lenger er levetiden på varen. Det meste av service på utstyret kan du gjøre selv så lenge du følger instruksjonsboken.

VEDLIKEHOLD OG REPRASJONS SERVICE
Vi jobber stadig med å bli bedre på vedlikehold og reparasjoner. Vi har engasjert ny servicemann, i tillegg til at vi internt er i stand til å løse enkle reprasjoner. Vi har også Gerlach’s service avdeling i Tyskland hvor det sitter 6 mann med topp ekspertise. Dette gjør oss meget godt rustet. Service og vedlikehold faktureres med en timepris på kr. 475,-. Kjøregodtgjørelse faktureres etter egne satser.

LÅNEMASKINER
Vi har flere lånemaskiner tilgjengelig og prøver så godt vi kan og skaffe maskin til de som trenger det. Spraymaskiner og støvsuger maskiner faktureres med 100 kr. dagen pluss frakt. Maskin uten spray eller støvsuger faktureres kun for frakt.

SIKRE DEG MOT DRIFTSTOPP!
Vi står ikke ansvarlig for driftstans som følge av feil på maskiner o.l. Slikt må dekkes av en forsikring eller lignende. Snakk med forsikringsselskapet ditt om dekning ved driftstans.

Vi gir deg gjerne en god pris på en reserve maskin!